Символів
Малі літери Так Ні
Великі літери Так Ні
Цифри Так Ні
Спецсимволи Так Ні
Згенерований пароль